Ylimääräinen kokous 30.5.2023 klo 18:30 alkaen

15.5.2023

KUTSU Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n ylimääräiseen kokoukseen
Kokous pidetään tiistaina, 30.5.2023 klo 18:30 alkaen Teams-välitteisesti

ESITYSLISTA

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Käsitellään hallituksen esitys jäsenmaksun aikataulun määrittämisestä ja jäsenmaksun korottamisesta vuoden 2024 alusta:
Hallitus esittää, että jäsenmaksu tulisi jatkossa olla maksettuna ennen vuosikokoukseen ilmoittautumista. Samalla esitetään seuraavia korotuksia vuoden 2024 maksuihin (vuoden 2023 maksu suluissa):

1.     Henkilöjäsen 20 € (15 €)

2.     Perhejäsen 8 € (5 €)

3.     Kasvattajan kerralla liittämiä pentueen pentujen omistajia koskeva maksu esitetään pysyvän ennallaan: Kasvattajat voivat liittää kaikki pentueen pentujen omistajat kerralla yhdistyksen jäseneksi edullisemmin: 10 €/pennunomistaja/ensimmäinen vuosi.

6.     Käsitellään jalostustoimikunnan esitys perinnöllisten vikojen ja sairauksien (PEVISA) ohjelman ehdoista vuosille 2025–2029. Jalostustoimikunta esittää, että PEVISA-ehdot pidetään ennallaan.

7.     Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään maanantaina, 29.5.2023 sähköpostitse osoitteeseen chp.jasensihteeri@gmail.com. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella, pentue- ja perhejäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa korkeintaan kolmea muuta yhdistyksen jäsentä ja käyttää heidän äänioikeuttaan. Tällöin on asianomaisen edustajan jätettävä ilmoittautumisajan puitteissa jäsensihteerille edustamansa jäsenen antama valtakirja.

Kokouksen osallistumislinkin saa jäsensihteeriltä.

Tervetuloa!

Suomen Tsekinpaimenkoirat ry, hallitus

PEVISA JA JTO

Tsekinpaimenkoiran perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, PEVISA

Voimassa 1.1.2025-31.12.2029

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja selkälausunto (LTV ja VA). 

 • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 
 • C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania
 • Koiralle, jonka kyynärniveldysplasiatulos on 1, pitää käyttää tuloksen 0 saanutta parituskumppania.

Pentueen vanhemmilta vaaditaan lisäksi jokin seuraavista suoritettuna ennen astutusta:

 • suoritettu MH ampumisella
 • hyväksytty LT
 • hyväksytty Kennelliiton jalostustarkastuksen käyttäytymisosio
 • hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe)
 • koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei esikoe).

​Rodun ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan ehdot: ei vaadita kyynärnivel- eikä selkälausuntoa eikä käyttäytymistä koskevaa tulosta (2 pentuetta). (Päivitetty 1.1.2020.)

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma 2025-2029 Tsekinpaimenkoira (Kennelliitto)

Koiran tulisi olla silmäpeilattu ennen jalostukseen käyttöä. 

 • Koiralla, jolla on jokin selvästi osoitettu perinnöllinen sairaus kuten PRA, RD tai HC, ei tulisi käyttää jalostukseen.​

Jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä tutkittaisiin lonkkien ja kyynärien lisäksi mahdollisesti myös polvet. Minimi tutkimus- tai kuvausikä 12 kk.

Jalostukseen käytettävän yksilön tulisi olla luonteeltaan rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen. Luonne ja käyttöominaisuuksien suhteen tärkeänä jalostuksellisena kriteerinä ovat kokeiden ja luonnetestien tulokset. Jalostukseen käytettävien yksilöiden luonnetestausta ja/tai MH–kuvausta suositellaan.

Arkaa ja aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostukseen käytettävien koirien suositeltava alaikäraja on 24 kk

Ensimmäisiä pentuja ei suositella teetettäväksi yli 5–vuotiaalla nartulla eikä yli 8–vuotiasta narttua suositella astutettavaksi. 

Pentueiden väli tulee olla vähintään 10 kk. 

Koiraa suositellaan käytettäväksi ensimmäisen pentueen jälkeen vasta, kun sen jälkeläisistä on terveyden osalta tutkimustuloksia.​

Lisäksi tulisi huomioida, että molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä eikä niillä saa olla kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (allergiat, distichiasis, selkämuutokset).

Edellisten lisäksi rotuyhdistys on asettanut seuraavat jalostussuositukset

​Koira, jolla on LTV-muutoksia (1-4) suositellaan käytettävän LTV0:n kanssa.

​​Mikäli koira on täyttänyt kuvaushetkellä 2 vuotta tai uusinta kuvataan, niin selän kuvauksiin suositellaan myös spondyloosi.

Jalostukseen käytettävät yksilöt tulisi DM-testata (Degeneratiivinen myelopatia = perinnöllinen selkäytimen rappeumasairaus). DM -geenitestin tulosten tulkinta:

 • Terve (Clear, N/N)
 • Kantaja (Carrier, A/N)
 • Sairastumisriski (At Risk, A/A)

DM–kantajaa tai sairastumisriskin omaavaa yksilöä suositellaan käytettäväksi vain DM–terveen yksilön kanssa.

Epilepsian yleistymisen vastustamiseksi suositellaan, ettei kohtauksia saaneita koiria käytetä jalostukseen, eikä sellaista yhdistelmää uusita, joka on tuottanut epilepsiaa.