PEVISA JA JTO

Tsekinpaimenkoiran perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, PEVISA

Voimassa 1.1.2020-31.12.2024

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja selkälausunto (LTV ja VA). 

 • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 
 • C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania
 • Koiralle, jonka kyynärniveldysplasiatulos on 1, pitää käyttää tuloksen 0 saanutta parituskumppania.

Pentueen vanhemmilta vaaditaan lisäksi jokin seuraavista suoritettuna ennen astutusta:

 • suoritettu MH ampumisella
 • hyväksytty LT
 • hyväksytty Kennelliiton jalostustarkastuksen käyttäytymisosio
 • hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe)
 • koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei esikoe).

​Rodun ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan ehdot: ei vaadita kyynärnivel- eikä selkälausuntoa eikä käyttäytymistä koskevaa tulosta (2 pentuetta). (Päivitetty 1.1.2020.)

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024 Tsekinpaimenkoira (Kennelliitto)

Koiran tulisi olla silmäpeilattu ennen jalostukseen käyttöä. 

 • Koiralla, jolla on jokin selvästi osoitettu perinnöllinen sairaus kuten PRA, RD tai HC, ei tulisi käyttää jalostukseen.​

Jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä tutkittaisiin lonkkien ja kyynärien lisäksi mahdollisesti myös polvet. Minimi tutkimus- tai kuvausikä 12 kk.

Jalostukseen käytettävän yksilön tulisi olla luonteeltaan rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen. Luonne ja käyttöominaisuuksien suhteen tärkeänä jalostuksellisena kriteerinä ovat kokeiden ja luonnetestien tulokset. Jalostukseen käytettävien yksilöiden luonnetestausta ja/tai MH–kuvausta suositellaan.

Arkaa ja aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostukseen käytettävien koirien suositeltava alaikäraja on 24 kk

Ensimmäisiä pentuja ei suositella teetettäväksi yli 5–vuotiaalla nartulla eikä yli 8–vuotiasta narttua suositella astutettavaksi. 

Pentueiden väli tulee olla vähintään 10 kk. 

Koiraa suositellaan käytettäväksi ensimmäisen pentueen jälkeen vasta, kun sen jälkeläisistä on terveyden osalta tutkimustuloksia.​

Lisäksi tulisi huomioida, että molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä eikä niillä saa olla kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (allergiat, distichiasis, selkämuutokset).

Edellisten lisäksi rotuyhdistys on asettanut seuraavat jalostussuositukset

​Koira, jolla on LTV-muutoksia (1-4) suositellaan käytettävän LTV0:n kanssa.

​​Mikäli koira on täyttänyt kuvaushetkellä 2 vuotta tai uusinta kuvataan, niin selän kuvauksiin suositellaan myös spondyloosi.

Jalostukseen käytettävät yksilöt tulisi DM-testata (Degeneratiivinen myelopatia = perinnöllinen selkäytimen rappeumasairaus). DM -geenitestin tulosten tulkinta:

 • Terve (Clear, N/N)
 • Kantaja (Carrier, A/N)
 • Sairastumisriski (At Risk, A/A)

DM–kantajaa tai sairastumisriskin omaavaa yksilöä suositellaan käytettäväksi vain DM–terveen yksilön kanssa.

Epilepsian yleistymisen vastustamiseksi suositellaan, ettei kohtauksia saaneita koiria käytetä jalostukseen, eikä sellaista yhdistelmää uusita, joka on tuottanut epilepsiaa.