Terveys

Keskeisimpänä jalostuksen tavoitteena on ylläpitää rotua niin, että tsekinpaimenkoiran luonne, rakenne ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää sekä terveys että käyttöominaisuudet säilyvät mahdollisimman hyvinä. Rodun yhteiskuntakelpoisuus ja koirien jalostuksen eettiset periaatteet on huomioitava.

Kaikista sairauksista ja ongelmista kannattaa pitää kirjaa ja huomioida ne jalostusvalinnoissa, vaikka sairauden perinnöllisyydestä ei olisikaan täyttä varmuutta. Jalostuskoiran tulisi olla terve eli sillä ei ole toistuvia sairauksia tai alttiutta sairauksiin.

Kennelliiton sivuilta löytyy tsekinpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelma:
Jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024 - Tsekinpaimenkoira (Chodsky pes)

Kuva: Essi Latto