Vuosikokous 17.2.2024

1.2.2024

Suomen Tsekinpaimenkoirat ry – Vuosikokouskutsu / ESITYSLISTA

Kokousaika: 17.2.2024 klo 13:00 alkaen 
Hybridikokous: Teams tai Ideapark, Lempäälä (neuvotteluhuone Huuhkaja)

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2025 kullekin jäsenryhmälle.

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

9§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja järjestyksessä kutsuttavat varatoiminnantarkastajat

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

10.1. Hallituksen esitys Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n rotujärjestöksi hakemiseksi (liite)
10.2. Hallituksen esitys eettisiksi ohjeiksi (liite)
10.3. Jalostustoimikunta esittää terveystietoyhteenvedon vuodelta 2023
10.4. Käsitellään jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2025–2029 (liite)
10.5. Julkaistaan Vuoden Koira 2023 -kilpailun tulokset

11§ Kokouksen päättäminen

Hybridikokouksen luonteen vuoksi vuosikokoukseen tarvitaan ennakkoilmoittautumiset torstaihin, 15.2.2024 mennessä sähköpostitse chp.jasensihteeri@gmail.com -osoitteeseen. Ilmoita osallistutko Teamsilla vai saavutko paikalle. Samaan jäsensihteerin sähköpostiosoitteeseen samassa aikataulussa on toimitettava myös mahdolliset valtakirjat skannattuna (Suomen Tsekinpaimenkoirat ry säännöt, 9§ ”Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa korkeintaan kolmea muuta yhdistyksen jäsentä ja käyttää heidän äänioikeuttaan. Tällöin on asianomaisen edustajan jätettävä kokoukselle edustamansa jäsenen antama valtakirja”). Osallistumisoikeuden edellytys on vuoden 2024 maksettu jäsenmaksu.

Kohtia 10.1., 10.2. ja 10.4. koskevat liitteet toimitetaan jäsenille jäsensihteerin meilistä.

Tervetuloa! - Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n hallitus